Tượng Gỗ

Các tác phẩm tượng gỗ nghệ thuật, tượng phật. Tượng Đạt Ma, tượng Di Lặc, Tượng thần tài, Tượng Quan Âm Bồ Tát,… và rất nhiều tác phẩm tượng gỗ đặc sắc khác.

Hiển thị một kết quả duy nhất