Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Mô tả

Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được điêu khắc gỗ rất sống động và tinh tế bời đội ngũ nghệ nhân công ty Gỗ Nghệ Thuật Âu Lạc, tạo nên một tác phẩm tượng gỗ đẹp mắt, nghệ thuật và tràn đầy tâm linh.

tượng gỗ văn thù bồ tát
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
tượng gỗ văn thù sư lợi
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
tượng gỗ văn thù sư lợi đẹp
Văn Thù Bồ Tát
tượng gỗ văn thù sư lợi Âu Lạc
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
tượng văn thù sư lợi bằng gỗ nghệ thuật Âu Lạc
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Có thể bạn thích…