tranh gỗ phong thủy, tranh gỗ treo tường, tranh bát mã truy phong, mã đáo thành công, tranh gỗ thuận buồm xuôi gió, tứ quý, mai lan cúc trúc, song lộc, tranh gỗ vinh quy bái tổ, tranh treo phong khách, tùng hạc diên niên, sen hạc, mai hạc. phát tài phát lộc.